Eerste graad – Tweede leerjaar B (2B)

De leerlingen van 2B maken kennis met een aantal basisopties die een definitieve keuze in de tweede graad zullen vergemakkelijken. Deze basisopties spelen in op de noden in de hedendaagse maatschappij.

• STEM – TECHNIEKEN campus Boom en Niel
• ECONOMIE EN ORGANISATIE campus Boom en Niel
• MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN campus Boom en Niel
• SPORT campus Boom
                                                                                                                                                                           

BASISVORMING 20 lesuren
   
Engels 2
Frans 2
PAV (Nederlands, mavo, burgerschap) 6
lichamelijke opvoeding 2
STEAM techniek 2
STEAM natuurwetenschappen 2
STEAM wiskunde 2
levensbeschouwing 2
   
BASISOPTIES 10 lesuren
   
STEM – technieken 5 (of 10 in Niel)
of  
economie en organisatie 5
of  
maatschappij en welzijn 5
of  
sport 5
   
FLEX 2 lesuren
   
   
TOTAAL 32 lesuren