Schoolvisie

WELKOM!

Elk kind zo begeleiden dat het zijn vleugels optimaal kan uitslaan, nu en later, is ons doel. Omdat de toekomst van uw kind ook de onze is, kiezen we voor “Skills for the future”, het aanleren van competenties waarbij onze jongeren zich ten volle voorbereiden op hun verdere toekomst.

GO! middenschool Den Brandt is de schakel tussen het basisonderwijs en de tweede graad van het secundair onderwijs.

Onze school is één van de grootste autonome middenscholen in Vlaanderen waar naast de algemene basisvorming en tal van opties, ook sport en STEM (Science (wetenschappen), Technology (techniek), Engineering (bouwen), Mathematics (wiskunde)) een vaste plaats innemen. Via vakoverschrijdende projecten, plezierige, creatieve en leerrijke activiteiten brengen we onze leerlingen tot een hoger leerniveau. Talentontwikkeling op een motiverende en ondersteunende manier is hier de leidraad. Hiervoor werkt onze school ook samen met tal van externe partners om zo de betrokkenheid met de omgeving te vergroten. Met inspraak en participatie verhogen we het welbevinden van al onze leerlingen. Transparantie troef!

Jongeren zelf inzicht geven, samen leren ontdekken, experimenteren, toepassen en ontwikkelen vanuit een breed zelfbeeld is ons uitgangspunt om dit te realiseren. Onze school heeft aandacht voor het totaalbeeld van elk individu. Elke jongere is immers uniek en heeft een eigen leerprofiel, leerstatus en interesses. Met keuze uit verschillende opties in het eerste jaar en met veel aandacht voor de onderwijsloopbaan stimuleren we tot een gemotiveerde keuze. Jongeren uitdagen en prikkelen en waar nodig ondersteuning, verdieping en uitbreiding aanbieden. Vanuit deze visie legt onze school het accent op motiverend leren.

Onze school kiest voor maximale leerwinst door het gebruik van interactieve werkvormen. Leren is immers geen monoloog.

Samen school maken impliceert samen afspraken maken en die consequent naleven. Ons hoofddoel is duidelijk: elk kind een sterke start geven voor zijn verdere toekomst (Skills for the future!) om zo zijn verdere (school)loopbaan te optimaliseren. 

Kortom, GO! middenschool Den Brandt laat zijn leerlingen ten volle ontwikkelen en groeien volgens hun ambities, mogelijkheden en talenten, zodat ze zelfverzekerd, flexibel en onder-nemingsgezind hun verdere toekomst in handen kunnen nemen.
 

Linda Michiels
directeur

GO! scholengroep Rivierenland

GO! middenschool Den Brandt in Boom maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! middenschool Den Brandt
hoofdcampus
Hollezijp 11
2850 Boom
03 888 15 99
info@msdenbrandt.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be