Eerste graad – Tweede leerjaar B (2B)

De leerlingen van 2B maken kennis met een aantal basisopties die een definitieve keuze in de tweede graad zullen vergemakkelijken. Deze basisopties spelen in op de noden in de hedendaagse maatschappij.

• STEM – TECHNIEKEN campus Boom en Niel
• ECONOMIE EN ORGANISATIE campus Boom en Niel
• MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN campus Boom en Niel
• SPORT campus Boom
                                                                                                                                                                           
Basisvorming ( 20 lesuren ) + basisoptie ( 10 lesuren ) + FLEX ( 2 lesuren ) = 32 lesuren

BASISVORMING 20 lesuren
   
Levensbeschouwelijke vakken 2
Andere talen – Engels 2
Andere talen – Frans 2
Lichamelijke, geestelijk en emotioneel bewustzijn / gezondheid (L.O.) 2
Nederlands 4
Historisch bewustzijn – burgerschapscompetenties 1
Ruimtelijk bewustzijn 1
STEM – wiskunde 2
STEM – exacte wetenschappen 2
STEM – technologie 2
BASISOPTIES 10 lesuren
   
STEM – technieken 5 (of 10 in Niel)
of  
economie en organisatie 5
of  
maatschappij en welzijn 5
of  
sport 5
   
FLEX 2 lesuren
   
   
TOTAAL 32 lesuren

GO! middenschool Den Brandt
hoofdcampus
Hollezijp 11
2850 Boom
03 888 15 99
info@msdenbrandt.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be