Leerkrachten campus Boom

Nadia Zoubeir

Islamitische Godsdienst

Linda Verschueren

competenties in wiskunde

Laura Verhoeven

competenties in andere talen

Michael Verbogen

ruimtelijk bewustzijn

Cedric Vedts

competenties in wiskunde

Ann Vansteelant

historisch bewustzijn

Chris Van  Rompaey

competenties in het Nederlands

Marc Van Mensel

ruimtelijk bewustzijn