competenties in het Nederlands

competenties in andere talen

sociale en relationele competenties

digitale competentie en mediawijsheid

historisch bewustzijn

ruimtelijk bewustzijn

burgerschapscompetenties

Niet-confessionele Zedenleer